iTwood - Hệ thống truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp Việt Nam

Truy xuất nguồn gốc và quản lý gỗ hợp pháp là một yêu cầu nghiêm túc và chính đáng của người tiêu dùng vì mục đích phát triển nền lâm nghiệp bền vững và nói không với hàng hóa lâm sản gây mất rừng.

Lợi ích mang lại

 • Một công cụ Truy xuất nguồn gốc và Quản lý gỗ hợp pháp theo Chuỗi cung
 • Số hóa hồ sơ nguồn gốc hợp pháp bằng công nghệ QR-code
 • Phòng ngừa và quản lý rủi ro thị trường với tất cả tác nhân tham gia hệ thống
 • Tạo lập Hồ sơ giao dịch gỗ nguyên liệu rừng trồng có mã QR
 • Sàn giao dịch thông tin thương mại điện tử để kết nối cung cầu
 • Công cụ hỗ trợ quản lý tài sản rừng trồng gỗ nguyên liệu của các chủ rừng

Dịch vụ của iTwood

 • 1Cung cấp dịch vụ công tạo lập bằng chứng nguồn gốc gỗ hợp pháp
 • 2Đáp ứng yêu cầu: Nhanh - Chính xác theo thời gian thực.
 • 3Tư vấn xây dựng chuỗi cung gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp
 • 4Tư vấn xây dựng thương hiệu gỗ và sản phẩm gỗ cho địa phương và doanh nghiệp
 • 5Đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong kinh doanh lâm nghiệp của doanh nghiệp và hộ gia đình

Dự án tiêu biểu

Đối tác của iTwood