HỖ TRỢ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LÂM NGHIỆP TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

14-10-2021 15:03

Ngày 15/7/2021, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ bàn giao máy móc, trang thiết bị hỗ trợ ứng dụng chuyển đổi số trong lâm nghiệp, Chương trình thuộc dự án “Mở rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc thông minh (iTwood) cho gỗ rừng trồng của hộ gia đình để hỗ trợ triển khai hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS)”.

Lễ bàn giao máy tính và thiết bị hỗ trợ ứng dụng chuyển đổi số trong lâm nghiệp tại tỉnh Tuyên Quang

Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế lâm nghiệp thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Tại buổi bàn giao, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp đã thực hiện bàn giao 04 bộ máy tính và 07 máy Scan cho các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn và 05 xã: Trung Sơn, Hùng Lợi, Công Đa, Đạo Viện và Phú Thịnh thuộc huyện Yên Sơn, để thực hiện thử nghiệm vận hành hệ thống iTwood. Cán bộ Trung tâm đã triển khai lắp đặt máy tính, thiết bị và hướng dẫn các đơn vị tiếp nhận vận hành hệ thống.

Sau khi vận hành, hệ thống truy xuất nguồn gốc gỗ thông minh (iTwood) cho gỗ rừng trồng của hộ gia đình, sẽ nâng cao hiệu quả quản lý gỗ hợp pháp theo Hiệp định thương mại song phương đã ký kết, góp phần minh bạch hoá và tự động hoá trong chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc gỗ và sản phẩm gỗ rừng trồng, góp phần xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS).

Nguồn: snntuyenquang.gov.vn

Đối tác của iTwood