Tin tức

Tin tức mới nhất

Showing 1-5 of 16 items.

Phát triển lâm nghiệp tương xứng với tiềm năng

Tại hội nghị tổng kết ngành lâm nghiệp ngày 28/12, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh cho rằng giá trị xuất khẩu 15,87 tỷ USD năm 2021 là 'siêu

...

Thu dịch vụ môi trường rừng vượt 21% so với năm 2020

Sáng ngày 22/12, tại Hà Nội, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (Quỹ Trung ương) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nhiệm

...

Tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp

Trong thời gian qua, một số đối tượng đã lợi dụng chủ trương giảm các thủ tục hành chính đã sử dụng hồ sơ lâm sản quay vòng nhiều lần

...

HỖ TRỢ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LÂM NGHIỆP TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

Ngày 15/7/2021, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tổ chức

...

Hội thảo Mở rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc thông minh (iTwood) cho gỗ rừng trồng hộ gia đình để hỗ trợ triển khai hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS)

Vào ngày 13/1/2020, hội thảo khởi động dự án: “Mở rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc thông minh (iTwood) cho gỗ rừng trồng hộ gia đình để hỗ trợ

...

Đối tác của iTwood