Thu dịch vụ môi trường rừng vượt 21% so với năm 2020

29-12-2021 01:46

Sáng ngày 22/12, tại Hà Nội, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (Quỹ Trung ương) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Hội nghị do ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam chủ trì. Tham gia hội nghị trực tuyến có đầu cầu Quỹ Trung ương và 44 điểm cầu tại các Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh).

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, nguồn thu dịch vụ môi trường rừng năm 2021 vượt 7% so với kế hoạch và vượt 21% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, đến ngày 15/12/2021, cả nước đã thu được 3.107 tỷ đồng, trong đó, Quỹ Trung ương thu 1.920 tỷ đồng, Quỹ tỉnh thu 1.127 tỷ đồng. Nguồn tiền thu từ dịch vụ thủy điện chiếm 92,82%, bên cạnh đó là nguồn thu từ các loại hình dịch vụ nước sạch, du lịch, cơ sở sản xuất công nghiệp.

Sở dĩ nguồn thu DVMTR năm 2021 vượt kế hoạch là do lượng nước từ rừng đổ về các hồ thủy điện tăng, sản lượng điện sản xuất từ thủy diện tăng 7,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó công tác chỉ đạo, đôn đốc thu hồi tiền DVMTR chậm trả cũng được thực hiện quyết liệt. Cả nước đã ký thêm 356 hợp đồng ủy thác, tương đương nguồn thu 32,3 tỷ đồng.

Về công tác chi tiền DVMTR, tính đến ngày 15/12/2021, Quỹ Trung ương đã điều phối cho Quỹ cấp tỉnh 1.463,92 tỷ đồng, số tiền còn lại tiếp tục được điều phối cho Quỹ cấp tỉnh đến ngày 31/12/2021 theo quy định. Tại các quỹ tỉnh, chi thanh toán tiền DVMTR cho chủ rừng năm 2020 là: 2.339,5 tỷ đồng, đạt 99%, trong đó, chi cho chủ rừng là tổ chức và các UBND xã được giao trách nhiệm bảo vệ rừng là 1.914,6 tỷ đồng, chi cho chủ rừng là các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng là 424,9 tỷ đồng. Nguồn tiền thu được năm 2021 sẽ tiếp tục được giải ngân đến 31/5/2022. Tất cả các hoạt động chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đều được thực hiện bằng các hình thức giao không dùng tiền mặt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đánh giá một số khó khăn, vướng mắc như tại một số địa phương còn khó khắn về cơ sở hạ tầng, các dịch vụ ngân hàng, bưu điện chưa đáp ứng tới vùng sâu vùng xa đã ảnh hưởng tới việc thực hiện hoạt động chi trả thông qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch điện tử. Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID19 cũng đã gây ảnh hưởng, gián đoạn việc triển khai một số nhiệm vụ của Quỹ Bảo về và Phát triển rừng các cấp.

Năm 2022, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục phối hợp tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thí điểm chương trình giảm phát thải Bắc Trung Bộ (ERPA); Chỉ đạo hệ thống Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thu đúng thu đủ tiền DVMTR năm 2022. Phấn đấu đạt 3.000 tỷ đồng và tổ chức giải ngân kịp thời đúng đối tượng, đúng mục đích theo quy định; Tiếp tục rà soát tổ chức ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng DVMTR theo quy định tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP. Đặc biệt là tổ chức ký hợp đồng đối với cơ sở sản xuẩt công nghiệp có sử dụng DVMTR; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch điện tử để đảm bảo an toàn của hệ thống Quỹ trong chi trả tiền DVMTR; Phối hợp với các bên liên quan thực hiện công tác kiểm tra giám sát, nắm bắt, cập nhật thường xuyên tình hình tổ chức vận hành Quỹ và thực thi chính sách chi trả DVMTR và trồng rừng thay thế.

Nguồn: tongcuclamnghiep.gov.vn

Đối tác của iTwood