Giới thiệu

Truy xuất nguồn gốc và quản lý gỗ hợp pháp đã trở thành xu hướng của thị trường và được luật pháp hóa ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Hệ thống iTwood là tên gọi của Hệ thống truy xuất nguồn gốc và quản lý gỗ hợp pháp của Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nghiêm túc và chính đáng của thị trường gỗ và sản phẩm gỗ, “nói không với gỗ bất hợp pháp”, góp phần phát triển và triển khai thực hiện Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS).

Mục tiêu quan trọng của Hệ thống iTwood là tạo ra gỗ “sạch” đảm bảo yêu cầu gỗ hợp pháp cho người tiêu dùng, thúc đẩy quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, đặc biệt chứng chỉ rừng theo nhóm.

TẦM NHÌN

Hệ thống iTwood hướng đến tính toàn diện theo 4 tiêu chuẩn: (1) Kết nối tác nhân theo chuỗi cung; (2) Hiện đại bằng công nghệ số và dữ liệu trung tâm; (3) Minh bạch về trách nhiệm giải trình (Due Diligence); và (4) Cập nhật theo thời gian thực.

Với 4 tiêu chuẩn trên, Hệ thống iTwood sẽ đạt được mục tiêu về độ TIN CẬY – ĐÚNG – CẬP NHẬT – HIỆU QUẢ trong truy xuất nguồn gốc và quản lý gỗ hợp.

SỨ MỆNH

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Hệ thống iTwood là một giải pháp công nghệ số trong lâm nghiệp. Hệ thống iTwood sẽ tạo ra một nền tảng kỹ thuật số toàn diện cho truy xuất nguồn gốc và quản lý gỗ hợp pháp theo chuỗi cung gỗ nguyên liệu rừng trồng tại Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS).

XUẤT XỨ CÔNG NGHỆ

Hệ thống iTwood được xây dựng và phát triển từ 2 dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; và Chương trình FAO-EU-FLEGT.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hệ thống iTwwod là một công cụ truy xuất nguồn gốc và quản lý gỗ hợp pháp theo Chuỗi cung bảo đảm yêu cầu: Nhanh - Chính xác theo thời gian thực. Quy trình tạo lập hồ sơ số gỗ hợp pháp và truy xuất nguồn gốc được thực hiện theo 7 bước.


CHỨC NĂNG CHÍNH

1.Số hóa các quy định của pháp luật về truy xuất nguồn gốc và quản lý gỗ hợp pháp để tạo lập Hồ sơ số gỗ nguyên liệu rừng trồng bằng công nghệ QR-code.

2.Khai sinh lô gỗ nguyên liệu rừng trồng có nguồn gốc hợp pháp gắn mã QR trước khi vào chuỗi cung ứng.

3.Tạo lập Hồ sơ giao dịch gỗ nguyên liệu rừng trồng có mã QR-code.

4.Sàn giao dịch thông tin thương mại điện tử để kết nối nhu cầu với nguồn cung gỗ nguyên liệu rừng trồng

5.Công cụ hỗ trợ quản lý tài sản rừng trồng gỗ nguyên liệu của các chủ rừng.

CHỨC NĂNG MỞ RỘNG

1.Hệ thống iTwood là nền tảng hạ tầng kỹ thuật góp phần thực hiện Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS).

2.Tư vấn xây dựng thương hiệu gỗ nguyên liệu rừng trồng có nguồn gốc hợp pháp; Truy xuất nguồn gốc; Quản lý chuỗi cung; và chuyển đổi số của doanh nghiệp/cơ sở chế biến – kinh doanh gỗ và sản phẩm gỗ.

3.Hỗ trợ quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng theo nhóm; và Dịch vụ hấp thụ - lưu giữ Carbon rừng.

4.Cập nhật thông tin về truy xuất nguồn gốc và quản lý gỗ hợp pháp.

Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ SỰ LAN TỎA

1.Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về gỗ hợp pháp theo Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS), góp phần thực hiện hiệu lực, hiệu quả các Hiệp định FTA thế hệ mới đã ký kết.

2.Đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và quản lý gỗ hợp pháp theo chuỗi cung gỗ nguyên liệu: TIN CẬY – ĐÚNG – CẬP NHẬT - HIỆU QUẢ (TRUE) .

3.Hỗ trợ doanh nghiệp và các Hộ gia đình kinh doanh gỗ rừng trồng vượt qua tất cả các rào cản kỹ thuật thị trường “khó tính”;

4.Mở rộng thị trường, đặc biệt NGL của HGĐ tham gia sâu – rộng vào chuỗi cung toàn cầu gỗ và sản phẩm gỗ

5.Nâng cao hiệu quả kinh doanh rừng trồng của HGĐ, tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế HGĐ;

6.Nâng cao vị thế và thương hiệu sản phẩm gỗ của Việt Nam trên thị trường trong nước và thế giới;

Đối tác của iTwood