Liên hệ

THÔNG TIN DỰ ÁN

Nhà tài trợ: FAO EU FLEGT Programme

Cơ quan chủ quản: Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD)

Cơ quan chủ trì thực hiện: Forestry Economics Research Centre (FEREC), Vietnamese Academy of Forest Sciences (VAFS)

Thời gian: 2019- 2021

Thông tin liên hệ

Hotline: (+84) 2438362230

Email: support@itwood.vn

Address: 46 – Duc Thang – Bac Tu Liem – Ha Noi


Đối tác của iTwood